Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak wordt er nagegaan wat de specifieke klachten zijn, wat de arts heeft voorgeschreven en waarvoor en wanneer de steunzool zal worden gebruikt.

In overleg wordt er dan bepaald welk type steunzool het best wordt vervaardigd.

Dit kan bijvoorbeeld een corrigerende en/of ontlastende steunzool zijn of een sportzool. De schoenen die doorgaans gebruikt worden kunnen ook een bepalende rol spelen in het type zool dat wordt gemaakt.

Dankzij de verschillende soorten materialen die wij vandaag ter onze beschikking hebben zijn de mogelijkheden quasi onbeperkt.

De maatname volgt dan aansluitend. Ondanks alle verschillende maatnametechnieken die er bestaan, geniet onze voorkeur de gecorrigeerde gipsmaatname. Deze manier van maatnemen is preciezer in de juiste dosering van correctie en geeft doorgaans comfortabelere steunzolen.

Om de hoogste kwaliteit te bieden kiezen we er bewust voor de productie binnenshuis te doen.

De tweede afspraak bestaat in eerste instantie uit een controle van de steunzool en het nagaan van de pasvorm, correctie van de houding en het comfort in de schoenen. De steunzool die zich dan nog in een pasfase bevindt kan dan nog worden aangepast. Op deze manier bekom je het meest optimale effect.

Aansluitend worden de steunzolen afgewerkt en kunnen deze onmiddellijk in gebruik worden genomen.